شکایت از خفت گیری و زورگیری

شکایت از خفت گیری و زورگیری

این روزها خفت گیری و زورگیری به یکی از اخبار داغ خبرگزاری ها تبدیل شده و ما شاهد افزایش روزافزون ارتکاب این جرم در سطح جامعه و شکایت از جرم خفت گیری و زورگیری در محاکم دادگستری هستیم.

شکایت از خفت گیری و زورگیری بیشتر بخوانید »