نحوه پرداخت مهریه

زوجه  می تواند با وجود ادامه زندگی مشترک مهریه خود را از زوج طلب کند. حد قانونی مطالبه مهریه حداکثر ۱۱۰ سکه است. نحوه پرداخت مهریه‌ تا ۱۱۰ سکه اینگونه است که نیازی به اثبات استطاعت زوج نیست و زوج اگر نمی‌خواهد مهریه را بپردازد باید در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند. البته در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه بایستی به دادگاه ثابت کند که زوج توانایی پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه را دارد.

مهریه بر مرد واجب است و اگر توانایی مالی نداشته باشد می‌تواند درخواست اعسار و قسط بندی مهریه دهد. سپس با رای دادگاه و مقام قضایی به صورت اقساط مهریه را پرداخت کند.

اگر مردی برای عدم پرداخت مهریه قسمتی از درآمد خود را از دادگاه مخفی کند، مشمول حمایت قانون نمی‌شود.

https://dadmehromid.com/wp-content/uploads/2020/03/mehriye-coviction-510x266.png

مدارک مورد نیاز برای دریافت مهریه:

•       اصل شناسنامه

•       اصل سند ازدواج یا رونوشت آن که از دفترخانه گرفته شده باشد

•       کارت ملی

 

زوجه  با مدارک فوق برای دریافت مهریه از طریق دادگاه،‌ اجرای ثبت و یا شورای حل اختلاف می تواند اقدام کند.

مهلت تجدید نظر خواهی ۲۰ روز است و زوجین در این مدت می‌توانند به رای دادگاه اعتراض کنند. اما پس از قطعی شدن رای دادگاه، بر اساس قانون اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌، به زندان می‌رود‌. اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رای به قسط بندی مهریه می‌دهد‌.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته اما پرداخت نکند، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و بایستی در مدت ۱۰ روز دارایی شوهر را معرفی کند تا اموال مرد توقیف شوند.

دادگاه می‌تواند اموال شوهر را بفروشد و مهریه زن را پرداخت کند. اگر مرد مالی نداشته باشد و دارایی او فقط درآمد وی باشد‌ و همسر دیگری نداشته باشد، نحوه پرداخت مهریه بدین صورت است که یک چهارم درآمد او ماهیانه تا زمانی که مهر به طور کامل پرداخت شود، به زوجه تعلق می‌گیرد.

مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه:

مرد تا وقتی که مهریه زوجه را پرداخت نکند، امکان خروج از کشور را ندارد. زوج مکلف است که تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند و درصورت امتناع زندانی خواهد شد. برای مابقی مهریه امکان زندانی کردن مرد وجود ندارد و زن برای دریافت مازاد مهریه بایستی توانایی مالی مرد را ثابت کند.

در ضمن حکم اعسار به صورت موقت صادر می‌شود. به این معنا که زن می تواند بعدها اموالی از مرد به دست بیاورد. پس اگر مردی ادعای اعسار کند و مهریه برای او تقسیط شود،‌ امکان خرید خانه، خودرو و یا داشتن حساب سرمایه گذاری بانکی ندارد.