جرایم تخلفات رانندگی

تخلفات رانندگی

براساس قانون جدید رسیدگی به جرایم تخلفات رانندگی، رانندگان متخلف، متناسب با نوع تخلف، جریمه می‌شوند (جدول­1).

بیشترین مقدار نرخ‌ جریمه رانندگی 400 هزار تومان است.
نرخ‌ جریمه رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان 400 هزار تومان است.
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت)، سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی هر کدام 200 هزار تومان جریمه دارند.

جرایم تخلفات رانندگی

جدول1- میزان جرایم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی (مبالغ درج شده به ریال می‌باشد.)

 

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی سایر شهرها روستاها و راه‌های روستایی
2001 هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ 1.500.000 1.350.000 750.000
2002 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) 2.000.000 1.800.000 1.000.000
2003 سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه 2.000.000 1.800.000 1.000.000
2004 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 2.000.000 1.800.000 1.000.000
2005 حرکت به‌طور مارپیچ 1.500.000 1.350.000 750.000
2006 حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها 1.500.000 1.350.000
2007 رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی 400.000 400.000 400.000
2008 تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت 1.000.000 800.000 600.000
2009 عبور از محل ممنوع 900.000 500.000 200.000
2010 تجاوز به چپ از محور راه 750.000 600.000 300.000
2011 عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو 650.000 350.000 1.500.000
2012 عدم رعایت حق تقدم عبور 500.000 300.000 150.000
2013 دور زدن در محل ممنوع 750.000 600.000 300.000
2014 استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی 1.000.000 800.000 400.000
2015 نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب 750.000 600.000 450.000
2016 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل‌و‌نقل جاده ای مواد خطرناک 1.000.000 800.000 600.000
2017 رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز 600.000 500.000 350.000
2018 عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص 600.000 500.000 350.000
2019 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه 600.000 500.000 350.000
2020 عدم رعایت مقررات حمل بار 1.00.0000 800.000 600.000
2021 نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه 500.000 500.000 5000.000
2022 مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه 500.000 500.000 500.000
2023 در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی 500.000 400.000 400.000
2024 حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط 750.000 600.000 450.000
2025 عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی 1.000.000 800.000 600.000
2027 هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی 500.000 500.000 500.000
2028 نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر 500.000 500.000 500.000
2029 توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع 500.000 400.000 200.000
2030 عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت 500.000 400.000
2031 سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه 500.000 400.000 200.000
2032 حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز 500.000 500.000 500.000
2033 رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای ولاک گذر موقت,ویژه,تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی 500.000 500.000 500.000
2034 حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز 500.000 500.000 500.000
2035 نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی 750.000 600.000 450.000
2036 استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان,اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه 500.000 400.000 30.000
2037 نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید 500.000 400.000 30.000
2038 توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی 500.000 400.000
2039 تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی 600.000 500.000 350.000
2040 عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی 600.000 500.000 200.000
2041 سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه 750.000 600.000 450.000
2042 عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها 500.000 500.000 500.000
2043 سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر 400.000 300.000
2044 توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن 600.000 450.000 300.000
2045 نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده 400.000 300.000 200.000
2046 سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت 400.000 300.000 200.000
2047 نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن 300.000 300.000 300.000
2048 روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت 600.000 600.000 600.000
2049 حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود 400.000 300.000 100.000
2050 حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده 400.000 300.000 100.000
2051 عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه 500.000 350.000 100.000
2052 نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) 800.000 600.000
2054 عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها 400.000 300.000 100.000
2055 بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است 400.000 400.000 400.000
2056 تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت) 600.000 450.000 300.000
2057 عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات 675.000 450.000 300.000
2058 تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها 500.000 500.000 500.000
2059 حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم 400.000 300.000 200.000
2060 عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس 400.000 400.000 400.000
2061 حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر 400.000 400.000 200.000
2062 توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) 400.000 300.000 100.000
2063 نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه 500.000 300.000 200.000
2064 حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز 400.000 300.000 100.000
2065 خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است 300.000 200.000 100.000
2066 عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت 300.000 200.000 100.000
2067 راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت 300.000 200.000 100.000
2068 عدم رعایت مقررات در گردشها 300.000 200.000 100.000
2069 نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم 300.000 200.000 200.000
2070 حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است 300.000 200.000 100.000
2071 توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده 300.000 200.000 100.000
2072 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت 300.000 200.000 100.000
2073 پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر 300.000 200.000 100.000
2074 قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه 450.000 300.000 150.000
2075 ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه 300.000 200.000 100.000
2076 توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی 300.000 200.000 100.000
2077 گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع 300.000 200.000 100.000
2078 توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد 300.000 200.000 100.000
2079 تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه 300.000 300.000 300.000
2080 نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری 300.000 200.000 100.000
2081 حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز 300.000 200.000 100.000
2082 ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است 200.000 100.000
2083 نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری 300.000 200.000 100.000
2084 عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین 300.000 200.000 100.000
2085 توقف دوبله در معابر 300.000 200.000 100.000
2088 توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا 450.000 300.000 150.000
2089 نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده 450.000 300.000 150.000
2090 رانندگی با وسیله نقلیه دودزا 450.000 300.000 150.000
2092 عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی 600.000 600.000 600.000
2093 عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها 600.000 400.000 200.000
2094 نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی 450.000 300.000 150.000
2095 مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت 450.000 450.000 450.000
2096 عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت 300.000 300.000 300.000
2097 سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر 300.000 200.000 100.000
2098 سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی 300.000 200.000 100.000
2099 استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی 300.000 200.000 100.000
2100 تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی 300.000 200.000 100.000
2101 هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد 300.000 200.000 100.000
2102 عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری 300.000 200.000 100.000
2103 عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت 300.000 200.000 100.000
2104 نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی 300.000 200.000 100.000
2105 آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز 300.000 200.000 100.000
2106 عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری 300.000 200.000 100.000
2107 توقف وسایل نقلیه در پیاده رو 400.000 300.000 100.000
2108 سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز 400.000 300.000 100.000
2109 استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه 400.000 300.000 100.000
2110 همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی 300.000 200.000 100.000
2111 همراه نداشتن گواهینامه رانندگی 300.000 200.000 100.000
2112 همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی 300.000 200.000 100.000
2113 انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز 400.000 300.000 100.000
2114 استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد 500.000 300.000 100.000
2115 بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده 300.000 200.000 100.000
2116 نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها 300.000 300.000 100.000
2117 عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده 300.000 300.000 300.000
2118 عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه 400.000 300.000 100.000
2119 بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو 300.000 200.000 100.000
2120 حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود 300.000 300.000 100.000
2123 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها 300.000 150.000
2160 عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی 150.000 100.000 50.000
2176 عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است 5.000.000 5.000.000 5.000.000

 

 

 

 

 

جدول 2- جرایم نمره منفی و نوع جریمه تخلفات قانون جدید (1400)

 

ردیف

عنوان تخلف رانندگی

نمره منفی

وسایل نقلیه شخصی

وسایل نقلیه عمومی سنگین

۱

هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی ی چرخ

۸

۱۰

۲

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۱۰

۱۵

۳

سبقت غیرمجاز درراه‌های دوطرفه

۵

۱۰

۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۵

۱۰

۵

حرکت به طور مارپیچ

۳

۵

۶

حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

۵

۷

۷

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و یا افیونی

۱۰

۲۰

۸

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۵

۱۰

۹

عبور از محل ممنوع

۴

۶

۱۰

تجاوز به چپ از محور راه

۵

۹

۱۱

عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

۵

۷

۱۲

عدم رعایت حق تقدم عبور

۴

۶

۱۳

دور زدن در محل ممنوع

۳

۵

۱۴

استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر

۳

۵

۱۵

نقص فنی مؤثر یانقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

۳

۶

۱۶

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک

۸

۸

۱۷

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۷

۱۸

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

۳

۷

۱۹

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

۳

۵

۲۰

عدم رعایت مقررات حمل بار

۵

۸

 

 

برای مشاوره حقوقی با دفتر ما در بوشهر و بندرگناوه تماس بگیرید یا از مشاوره حضوری بهره مند شوید.

بابک خوانساری وکیل پایه یک دادگستری در بوشهر و بندر گناوه