ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان

نکات کلیدی در ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان توجه به ۷ نکته کلیدی توسط سرپرستان خانوار در ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه می کنند ضرورت دارد:  اول:  برای ورود به سامانه لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کد ملی شما ثبت شده … ادامه خواندن ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان