عدم پرداخت خرجی به فرزندان

مجازات خرجی ندادن به فرزند والدین در قبال فرزندان خود تکالیفی برعهده دارند. به هزینه کردن مالی برای فرزند عرفا نفقه گفته می شود. در ایران به این علت که مسئولیت مالی خانواده بر عهده پدر است، او وظیفه دارد تا علاوه بر پرداخت نفقه زوجه ، به فرزندان خود نیز نفقه دهد یعنی خرجی …

عدم پرداخت خرجی به فرزندان ادامه »

طلاق به درخواست زن

مراحل طلاق به درخواست زن   در ایران طبق قوانین فقهی، طلاق با اختیار شوهر است که می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده یعنی پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق، دادخواست طلاق داده و به رغم مخالفت همسرش او را طلاق دهد. اما طلاق به درخواست زن بدون …

طلاق به درخواست زن ادامه »

شهادت دروغ

شهادت از جمله دلایلی است که می تواند یک دعوا را اثبات کند. پس نقش مهمی در نظام های حقوقی و قضایی دارد و دعاوی زیادی را در مراجع دادگستری ثابت می کند.  شهادت به معنای آنست که فردی به نفع یکی از طرفین دعوی و به ضرر طرف دیگر اعلام اطلاع از وقوع امری …

شهادت دروغ ادامه »